Sunday, January 03, 2010

lkóne a na streche. Tí na streche sú zvlášť dotieraví, pretože po vás hádžu výbušniny. Keď zlikvidujete všetkých nepriateľov v okolí, dostanete správu, aby ste podpálili salón. Streľte do sudov, ktoré sú pri salóne, začnú horieť a o chvíľu je celý salón v plameňoch. Začnú vybiehať nepriatelia, tak ich likvidujte. Napokon vybehne samotný Clyde. Vyzve vás na súboj, tak sa pripravte na pravý duel. Keď začnete, pohnite myšou nadol a nahor, aby ste vytiahli zbraň a potom už len presne zamierte a zastreľte Clyda.

Thursday, June 04, 2009

lkóne a na streche. Tí na streche sú zvlášť dotieraví, pretože po vás hádžu výbušniny. Keď zlikvidujete všetkých nepriateľov v okolí, dostanete správu, aby ste podpálili salón. Streľte do sudov, ktoré sú pri salóne, začnú horieť a o chvíľu je celý salón v plameňoch. Začnú vybiehať nepriatelia, tak ich likvidujte. Napokon vybehne samotný Clyde. Vyzve vás na súboj, tak sa pripravte na pravý duel. Keď začnete, pohnite myšou nadol a nahor, aby ste vytiahli zbraň a potom už len presne zamierte a zastreľte Clyda.

Wednesday, November 26, 2008

- Nedovoľ nepriateľom, aby oslobodili svojich priateľov a získali kontrolu nad mestom. Zastreľ všetkých ozbrojených nepriateľov vo väznici.
Vyjdite von, zoskočte na ulicu a postrieľajte nepriateľov. Oproti budove, v ktorej ste zachránili šerifovu manželku je priestranstvo medzi dvoma domami, kde je latrína. V nej nájdete plagát s menom Kacper Michalski. Prejdite ulicou až k budove šerifa, kde uvidíte ako nepriatelia odpália dvere. Postrieľajte tých vonku a potom vstúpte likvidujúc ďalších vnútri. Väčšinu tých vnútri môžete postrieľať z dverí. Keď vstúpite do miestnosti, nepriatelia na ulici zatarasia dvere a podpália budovu. Vybehnite na poschodie a tam na konci miestnosti vyskočte na rebrík a vylezte hore. Idete cestou, ktorou v prvej epizóde Billy. Zo strechy prebehnite po doskách do stodoly a v nej pozoskakujte dole. Nemôžete prejsť priamo, keďže Ray nevie vyliezť na krabice (na meter vysoké prekážky zrejme vedeli v tej dobe vyliezť jedine indiáni). Dole je v jednej debničke plagát s menom Rafal Zerych. Zdola choďte opäť nahor, tak ako predtým Billy, na koniec plošiny a po doskách na druhú stranu. Dostanete sa k otvoru v stene, ku ktorému sa postavte. Pred sebou na dvore uvidíte vodnú nádrž. Streľte do závažia, ktoré sa pred vami kymáca a spustí sa potrubie. Skočte naň (pozor na nepriateľov pod vami) a prejdite na vežu s vodnou nádržou. Prejdite po nej dookola a za ňou skočte na strechu susednej budovy. Zo strechy vstúpte do budovy.
Vyrazte dvere a vyjdite von. Zastreľte nepriateľov a zbehnite dole schodmi. Tam dostanete ďalšiu radu, ako využívať lampy. Nepriateľ pred vami sa schováva v koči. Vezmite si z krabice olejovú lampu ("F") a hoďte ju ("myš, ľavé tlačidlo hodiť, pravé pustiť") na voz. Počkajte si, než sa to rozhorí a nepriateľa to dostane (sú tam dve lampy. Ak hodíte nezapálenú, len sa po vozni rozleje oheň. Streľte doň a rozhorí sa. Ak hodíte zapálenú, tak oheň vzbĺkne sám). Teraz musíte prejsť, no oheň sa rozhorel a zablokoval vám cestu. Máte tu niekoľko vedier s vodou, tak ich po jednom berte a vodu vylievajte na oheň tak, aby ste si uvoľnili cestu.
Prejdite za voz a ste na dvore, ktorý si tiež pamätáte z Billyho cesty. Vstúpte do budovy pri vás a pobite v nej nepriateľov. Na chodbe vnútri prejdite k oknu a vyskočte ním von. Vonku máte ďalšiu radu, rýchla streľba z jedného koltu (vyberte si len jeden kolt a stlačte kávesu "Y", potom môžete ním páliť rýchlo za sebou). Zo záchodu sa na vás vyrúti chlap s tomahavkom, tak ho rýchlou streľbou zložte. Pri latríne nájdete brokovnicu. Prejdite na ulicu. Hneď oproti vám je voz s dvoma nepriateľmi, no máte tu olejové lampy. Zbavte sa ich a postrieľajte aj ostatných na ulici. Potom pristúpte k salónu, kde vás Clyde vyzve.

- Majiteľ salónu, Clyde Forester sa pridal na stranu banditov. Zmenil svoj salón na sídlo Satana. Prines tomuto mestu mier a znič to hniezdo hadov. Zabi každého zločinca v salóne a znič ho.
Najprv zlikvidujte vojakov na ba

Thursday, October 09, 2008

- Vráť sa do mesta a povedz šerifovi, čo sa stalo.
Vráťte sa naspäť cestou, ktorou ste prišli až k farme. Uvidíte, že sa na nej počas vašej neprítomnosti uhniezdili nejakí chlapi, ktoré hneď začal rabovať, čo po mŕtvych zostalo.

- Vyžeň chlapov rabujúcich farmu tvojho brata.
- Tvoje slová nemajú účinok, takže nemáš inú možnosť, než použiť silu.
Keď dobehnete na dvor, silou svojej osobnosti odplašíte dvoch chlapov. Tretí však zostane, takže ho musíte spacifikovať ručne. Zvoľte si päste ako svoju zbraň a zbite ho (ľavé úder, pravé tlačidlo pravý hák, pravé a ľavé ľavý hák). Objavia sa ďalší dvaja tak zložte aj ich a v rozhovore s Pánom ukončíte level.Epizóda III

- V kostole je tvoja truhlica. Vezmi si z nej tvoje veci.
- Choď po Billym.
Ste opäť v kostole. V miestnosti naľavo od vchodu je truhlica, z ktorej si vezmite svoje staré zbrane. Sú to dva kolty. Môžete si prepínať, aby ste držali oba naraz, alebo v jednej ruke kolt a v druhej bibliu. Vyjdite von z kostola a tam vás čaká šerif Tim Powell, ktorý vám chce odobrať zbrane, keďže on je tu zákon. O chvíľu jeden z okolo stojacich chlapov šerifa zastrelí. Nastoliť zákon zostalo na vás.

- Po zastrelení šerifa Powella vyvolali baníci v meste nepokoje. Poraz ich, aby si priniesol mestu opäť kľud. Zabi každého so zbraňou v rukách.
Vydajte sa z pred kostola do mesta. Prejdite ulicou a napadne vás pár chlapov. Keď máte pripravené obe zbrane, ale máte ich ešte v puzdrách a zaútočíte, tak keď zbrane vytiahnete na chvíľu nastane spomalený mód, počas ktorého zameriavače oboch zbraní smerujú z krajov obrazovky do stredu. Môžete s nimi aj hýbať a môžete strieľať, aby ste v spomalenom móde mohli lepšie zasiahnuť nepriateľov. Keď sa zameriavače stretnú, už beží normálny mód (ľavou zbraňou strieľate ľavým tlačidlom, pravou pravým). Postrieľajte všetkých nepriateľov na ulici. Pokračujte vpred, keď začujete výkrik v budove naľavo.

- Šerifova žena je v rukách banditov. Osloboď ju.
Musíte zachrániť pani Powellovú. Prejdite prechodom medzi budovami za dom, v ktorom sú banditi. Tam presuňte krabicu k väčším krabiciam pri latríne. Vyskočte na ne, na latrínu a po doskách prejdite na schody. Schodmi vybehnite hore a vstúpte do budovy. Vyrazte dvere pred vami. V miestnosti za nimi, v truhlici je plagát s menom Pawel Blaszczak. Vyrazte dvere a vyjdite na balkón. Zastreľte chlapa na ulici a na susednom balkóne. Odhádžte si veci, čo vám blokujú cestu a rozkopte zábradlie. Prejdite po doskách na susedný balkón. Z neho prejdite na susednú striešku a z nej cez okno do miestnosti. Dostanete radu od hry, aby ste zložili zbrane. Vždy keď máte v pravom dolnom rohu žiariaci symbol revolveru, máte k dispozícii spomalený mód po vytiahnutí zbraní, takže ho môžete používať stále dookola. Teraz zložte zbrane, vstúpte do miestnosti a než stihnú dvaja nepriatelia tasiť, tak ich zastreľte. Potom pristúpte k šerifovej žene, ktorá vám dá kľúč od väzenia v budove šerifa a povie vám, že chlapi chcú oslobodiť väzňov.

Monday, October 06, 2008

- Nájdi muníciu pre svoju zbraň.
Pokračujte cestou z mesta popri kostole a dorazíte nad most, pri ktorom vidíte ďalších nepriateľov, tak je vám jasné, že sa cezeň nedostanete. Obíďte si tých chlapov a pokračujte cestou ponad most až k chate Bláznivého Franka. Privíta vás a ide si po svojom. Ak vás uvidí, ako vstupujete do jeho domu, tak vás varuje, že vás odstrelí pri pokuse o krádež. Keď pôjde smerom od chaty, tak sa preplížte k dverám a vstúpte dovnútra. Tam v prvej miestnosti je v šuplíku plagát s menom Pawel Marchewka. V druhej miestnosti nájdete muníciu. Vtedy dorazí Frank a napadne vás. Vyskočte von oknom (ak sa ho s novou muníciou pokúsite zastreliť, Billy povie, že to nie je nepriateľ. Kto je nepriateľ, keď nie chlap, čo vás chce zastreliť?).

- Zájdi na farmu Tomasa a Marisy.
Vonku zlezte dole na okraj rieky a choďte po brehu na sever (doľava) až k nápadnému stromu na druhej strane. Použite bič na zachytenie sa stromu a prehupnite sa na druhú stranu rieky. Tam už len pokračujte k farme, kým vás nezastaví výkrik.Epizóda II

- Použi bibliu, aby si začal omšu.
Prejdite k pultu, na ktorom máte položenú bibliu a vezmite si ju. Nasleduje scénka vášho kázania, kde sa pochytíte s Clydom. Kázanie preruší žena, ktorá vám pribehne oznámiť, že začula streľbu na farme vášho brata Tomasa (Billyho nevlastného otca). Máte 90 sekúnd, aby ste sa tam dostali.

- Bež na Tomasovu farmu a zisti, čo sa deje.
Za 90 sekúnd to stíhate. Vybehnite z kostola, zbehnite dole (na sever) k mostu, prejdite ním za rieku a len pokračujte cestou na farmu, kde nájdete Tomasa so ženou mŕtvych a pri nich Billyho. Ten sa dá na útek a vy si myslíte, že je za to zodpovedný.

- Chyť Billyho.
Billy vbehne do domu. Máte 30 sekúnd, aby ste ho dostali. Skúste dvere, no sú zavreté. Vykopnite ich (klávesa "C"). Vnútri prejdite druhými dverami a za nimi v maličkej miestnosti odsuňte skriňu nabok a otvorte zadné dvere za ňou. Vyjdite za dom, kde zbadáte Billyho za plotom. Buď sa vráťte počas ďalších tridsiatich sekúnd cez dom, alebo rovno prebehnite popri plote. Proste sa vráťte na dvor a bežte do horiacej stodoly. Vylezte rebríkmi hore za Billym. Billy vyskočil z okna stodoly a cesta za ním horí. Aby vás plamene nezranili, vezmite si vedro s vodou, ktoré je tu pri vás a vylejte vodu na horiacu cestu pred vami. Potom vyskočte z okna za Billym a bežte za ním. Naháňajte ho, až k mostu, ktorý pred vami zhodí. Už ho nedostanete.